Bil-O / Regularity

bild_bil-o-regularity

I bilorientering är samarbetet mellan förare och kartläsare A och O. Visst har farten betydelse, men framför allt ska man hitta rätt. Vara MK har flera gånger arrangerat mästerskapstävlingar i grenen.
I regularity gäller det att köra sträckorna på en av arrangören angiven medelhastighet. Oftast 50 km/h, men kan vara lägre och anpassad till vägförhållanden. Kör ekipaget fortare eller långsammare än idealtiden för sträckan prickbelastas de. Det handlar alltså om en precisionstävling, inte en ren hastighetstävling.

För mer information kontakta Jonas Öhman, 070-5805115.